24+ Bedrijfsreportage kwaliteit in kmo-insider

Achter de schermen van 24+ contactcenter.
“Zo verzekeren wij de kwaliteit van onze dienstverlening”

“Iedereen is het erover eens. De kwaliteit van een geleverde dienst is belangrijk. Graag nemen we u dan ook mee ‘achter de schermen’ om u te tonen hoe we bij 24+ voor onze kwaliteit zorgen en vooral hoe we dat volhouden.” Aan het woord zijn Jessie Lagey,projectleider interne projecten kwaliteit en Sandra Anzalone, kwaliteitscoach.

Als projectleider is Jessie Lagey verantwoordelijk voor de processen en optimalisatie van de kwaliteit en als kwaliteitscoach zorgt Sandra Anzalone ervoor dat de vooropgestelde kwaliteit ook in de praktijk behaald wordt.

Download het volledige artikel (PDF)