KBC Verzekeringen en Vlaamse Judofederatie werken samen met 24+

In de maanden april tot juni 2015 organiseert de Vlaamse Judofederatie met ondersteuning van KBC Verzekeringen speciale ‘valsessies’ voor 55plussers met de sprekende titel  ‘vallen zonder zorgen, breek uw val, niet je been’. Deze workshops kunnen letsels bij ouderen door vallen vermijden. Bekijk ook zeker het promotiefilmpje van de Vlaamse Judofederatie. 24+ verzorgt de inschrijving van de KBC-klanten voor deze initiatiesessies en geeft praktische info.

Judo 55plusmoederspreventiewinkel     kbc