Privacyverklaring

Boodschap voor klanten KBC:

24+ maakt deel uit van de KBC Groep NV en is het Customer Care Center voor entiteiten binnen de groep. De dienstverlening van 24+ bestaat voornamelijk uit:  

  • contactcenter waarlangs KBC-klanten contact kunnen opnemen,
  • contactcenter dat namens KBC met haar klanten contact opneemt voor het maken van een afspraak, een tevredenheidsenquête uit te voeren, je te informeren over allerhande onderwerpen,…
  • voor de registratie van gegevens in toepassingen van KBC,
  • voor administratieve verwerking in opdracht van KBC.

Uiteraard hechten wij (als verwerker van persoonsgegevens) veel waarde aan uw privacy en passen we hetzelfde privacyverklaring toe als onze opdrachtgevers (de verwerkingsverantwoordelijken).  Voor alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoons- en klantengegevens verwijzen we daarom graag naar de privacyverklaring van KBC. Deze vind je op www.kbc.be/privacy.

 

Privacy & Disclaimer 24+

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van 24+. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

 

Jouw persoonlijke gegevens

Bij het bezoek van deze site worden er geen persoonsgegevens verwerkt, tenzij u het contactformulier invult. In dat geval worden de gegevens die via het contactformulier worden overgemaakt, door 24+ (als verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt om met u contact op te nemen.

De wet verwerking persoonsgegevens biedt u de mogelijkheid om inzage te vragen van uw gegevens en deze te verbeteren en/of te verwijderen. Daartoe kan u rechtstreeks contact opnemen met 24+, via het contactformulier of door rechtstreeks contact op te nemen met de DPO (Data Protection Officer) van 24+ via privacy@24plus.be

Als u het niet eens bent met de manier waarop 24+ uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, contact@apd-gba.be

 

Inhoud

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door 24+ enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

 

Aansprakelijkheid

24+ kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

 

Intellectuele Eigendom & Copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van 24+. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van 24+ is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 24+. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

 

Logbestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslagen op de webserver. 24+ beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat 24+ enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen.

 

Cookieverklaring

Op de website van 24+ worden geen cookies of andere gelijkaardige technologieën gebruikt, zelfs geen cookies die als strikt noodzakelijk kunnen worden beschouwd. Ter informatie leggen we hieronder wel kort uit wat cookies zijn.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die naar je browser worden verstuurd als je een website bezoekt of een app gebruikt en die je computer, smartphone of tablet bewaart. Deze bestanden worden ingelezen, telkens je deze website bezoekt of app gebruikt. In die bestanden wordt informatie opgeslagen, zoals de taalvoorkeur voor een website. Zo hoeft de bezoeker die niet bij elk bezoek opnieuw te kiezen. Daarnaast kunnen ook andere technieken zoals pixels, SDK’s en andere technologieën worden gehanteerd. Ze hebben dezelfde functie als cookies: ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat voorkeuren bewaard en ingelezen kunnen worden.

 

Veiligheid

Op de website van 24+ zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Persoonsgegevens die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij 24+ werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar privacy@24plus.be

 

Links

De website van 24+ bevat links naar andere sites. 24+ oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van 24+ het privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. Het privacy statement van de website van 24+ heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

 

Meldingen en Aanpassingen

24+ behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.