Telewerk vs. Kantoorwerk

Bij 24+ was telewerk, ook vóór Corona de wereld op z’n kop zette, al behoorlijk ingeburgerd.

Heel wat teams werkten al een aantal vaste dagen per week van thuis uit.   

Toch was het ook voor 24+ een uitdaging om de omschakeling naar voltijds telewerk voor alle medewerkers, rond te krijgen.
“Op technisch gebied hebben we die beproeving alvast glansrijk doorstaan”, zegt Tommy Deboodt – ICT-manager bij 24+.

“Al onze medewerkers krijgen sowieso een eigen laptop en headset ter beschikking gesteld. Van thuis uit geconnecteerd, bleven we up and running. Onze eindklant heeft er nauwelijks iets van gemerkt.”

 

Volgens Leen Van Landeghem, Personeelsverantwoordelijke bij 24+, lag de grote aanpassing voor de 24+-medewerkers dan ook elders. “Telewerk heeft zeker zijn voordelen. Filerijden hoeft niet, tijdswinst, betere work-life balance… Allemaal zaken die we bij 24+ belangrijk vinden. Het intermenselijke aspect van de omschakeling naar voltijds telewerk mag je echter niet onderschatten. Heel wat mensen missen de dagelijkse face-to-face interactie met hun collega’s. De spontane babbel aan het koffieapparaat is immers weggevallen.”

 

Een gemis dat 24+ op verschillende manieren probeert op te vangen. “Regelmatig bevragen we onze medewerkers om te weten welke accenten we moeten leggen in onze aanpak. We plannen nog steeds teammeetings en events. Zij het voor iedereen vanuit z’n eigen home office. We werken dagelijks aan verbondenheid tussen medewerkers onderling. Ook op de relatie tussen de medewerker en zijn/haar leidinggevende zetten we extra in. We trekken tijd uit voor coachings en one-2-one gesprekken. En wanneer we merken dat een medewerker het moeilijk heeft, gaan we in gesprek om te kijken welke extra zorg nodig is.”, aldus Leen Van Landeghem.

 

“De huidige situatie leert ons dat een goed evenwicht tussen home office en kantoorwerk belangrijk is. Geleidelijk aan voorzien we dan ook een terugkeerregeling.”, zegt Carl Buelens, CEO van 24+. “Zolang Corona in het land is zullen we uiteraard rekening moeten houden met de overheidsmaatregelen. Als het van ons afhangt dan kunnen al onze medewerkers in de toekomst een combinatie van telewerk en thuiswerk blijven doen, the best of both worlds.”, aldus Carl Buelens.